Opus Nettsiden

OPUS blir en del av TERRAVERA Business Program

NY SATSING: Skaper en plattform for helhetlige, transparente og bærekraftige beslutninger. Fra venstre  leder forretningsprogrammet Tommy Olsen, administrerende direktør i Opus Nancy Jøssang  grunnlegger og styreleder TERRAVERA Erik Fossum Færevaag og prosjektkoordinator TERRAVERA Gyda Bjercke
FOTO: Miriam Dein

Tek-stiftelsen TERRAVERA inviterer norske bedrifter til å være med å skape en plattform for bærekraftige beslutninger. Den ledende by- og stedsutvikleren på Vestlandet blir den første deltakeren.

 

– I dag har man et allment akseptert uttrykk for økonomisk vekst og bedriftsoverskudd. Det finnes imidlertid ikke noe enhetlig mål på hvor bærekraftig veksten er, eller indikatorer som hjelper bedrifter, politikere, eller samfunnet til å ta reelle bærekraftige beslutninger. Vi i teknologistiftelsen TERRAVERA skal utvikle nettopp dette, og er svært glade for å ønske stedsutvikleren Opus velkommen som den første deltageren i vårt forretningsprogram, sier grunnlegger av TERRAVERA, Erik Fossum Færevaag.

 

Skaper en plattform for bærekraftige beslutninger

TERRAVERA er en åpen digital plattform der akademikere, studenter og bedrifter samarbeider om å utvikle bærekraftsmodeller og for å samle og dele relaterte data. Målet er å gi politikere, bedriftsledere, kunder og samfunnet for øvrig kunnskap til å ta reelle bærekraftige beslutninger og prioritere ressurser.

– Opus jobber med utvikling av bysamfunn og steder over hele Vestlandet. For samfunnsutviklingen er arealplanleggingen en nøkkel til økt bærekraft. Vi ser at det er et stort behov for å få korrekt informasjon for å kunne vurdere ulike løsninger når vi skal planlegge områder, nabolag, bebyggelse, infrastruktur og kvaliteter i bolig og arbeidsplasser. Derfor støtter vi det viktige arbeidet TERRAVERA gjør, og ser frem til å få ny kunnskap og bidra til premissene i å utvikle den digitale plattformen, sier Nancy Jøssang, administrerende direktør i Opus.

TERRAVERA Business Program er et forretningsprogram der bedrifter i Norge inviteres med for å utvikle plattformen og utvikle kunnskap seg imellom. Stedsutvikleren Opus er den første deltageren i dette nettverket.

 

Tech-gründere og bærekraftsprofiler bak stiftelsen

Teknologistiftelsen TERRAVERA er etablert av teknologigründerne Erik Fossum Færevaag (Disruptive Technologies) og Paal Larsen (Meltwater) samt bærekraftsprofilen Bjørn K. Haugland (Skift). Sammen på laget har de et tungt miljø bestående av akademikere fra NTNU, og et stort team av fageksperter innen teknologi, finans, bærekraft og kommunikasjon.

-Vi inviterer nå med næringsaktører som har bærekraft høyt på agendaen og som vil være med å utvikle en plattform for å ta reelle bærekraftige beslutninger, avslutter Erik Fossum Færevaag.

 

Om Opus

OPUS står for offentlig privat utvikling og samarbeid, og har et bankende hjerte for bærekraftig, samfunnstilpasset og lønnsom by- og stedsutvikling. Selskapet har siden etableringen i 1990 bidratt til gjennomføring av flere tusen arealplaner i samarbeid mellom privat og offentlig sektor, og har per i dag Bergens største private kundeportefølje. Selskapet bistår i og leder store transformasjons- og plansaker med høy kompleksitet, hvor det kreves et tett samspill mellom et bredt spekter av aktører og fagfelt.

Opus har hatt ansvaret for utforming av veilederen til planloven, og bistått Bygg21 og Norsk eiendom i arbeidet for forenkling av planprosesser, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler.
-Vi bygger sten på sten og ser resultatene av et langsiktig fokus på bærekraftig stedsutvikling. 2020 har vært krevende, men til tross for dette har vi jobbet strategisk og skapt nye muligheter for bærekraftig utvikling. Aktiviteten så langt i 2021 er høy, og vi er involvert i en rekke spennende prosjekter som Byarena, utbyggingen av Mindebyen, Blå bybane og transformasjonen av Laksevåg verft, avslutter Nancy Jøssang.

 

Les pressemeldingen hos Terravera her