Opus Nettsiden

ÅPEN SØKNAD

I Opus er vi alltid interessert i å knytte til oss kloke hoder. Brenner du for bærekraftig by- og stedsutvikling på Vestlandet og har relevant fagbakgrunn? Send en e-post til post@opus.no.

ANSATTE

Nancy Jøssang

Nancy Jøssang

Daglig leder og partner

Johannes Sverdrup

Johannes Sverdrup

Prosjektansvarlig og partner

Kristel Solevåg Bellerby

Kristel Solevåg Bellerby

Prosjektleder og partner

Taral Zahl Jensen

Taral Zahl Jensen

Planlegger og partner

Monica Stoknes

Monica Stoknes

Prosjektleder og geograf

Haakon Hegard

Haakon Hegard

Prosjektleder og arkitekt

Marte Førsund Saanum

Marte Førsund Saanum

Planlegger og jurist

Anne Mette Mydland

Anne Mette Mydland

Planlegger og biolog

Terje Vikestrand

Terje Vikestrand

Mobilitets- og vegplanlegger

Christina Getz

Christina Getz

Kontor- og administrasjonsansvarlig

Hanne Nygaard

Hanne Nygaard

Planlegger og arkitekt

Eilin Basset

Eilin Basset

Planlegger og ingeniør

Elin Vetaas

Elin Vetaas

Planlegger og arkitekt

Ina Bakka Sem-Olsen

Ina Bakka Sem-Olsen

Planlegger og arkitekt

Marianne B. Willassen

Marianne B. Willassen

Planlegger og samfunnsgeograf

Siren Therese Sælemyr

Siren Therese Sælemyr

Planlegger og geograf (PhD)

Tov Andersson Røyneland

Tov Andersson Røyneland

Planlegger og karttegner

Anja Winger Bertelsen

Anja Winger Bertelsen

Planlegger og arkitekt

Ole Kristian Spikkeland

Ole Kristian Spikkeland

Samarbeidspartner: planlegger og biolog

Nadia Storetvedt Khateeb

Nadia Storetvedt Khateeb

Planlegger og ingeniør

Ann Katrine Birkeland

Ann Katrine Birkeland

Planlegger og arkeolog