Opus Nettsiden

Opus leverer samfunnstilpasset arealplanlegging, prosjektutvikling, utredning, arkitektur, juridisk planfaglig skreddersøm, rådgivning, mulighetsstudier og stedsutvikling for private og offentlige aktører.

AREALPLANLEGGING

Vi har erfaring og kompetanse til å utforme arealplaner på alle plannivåer, samt utføre alle tilknyttede utredninger. Opus kan bistå i alt fra komplette kommune(del)planer, omfattende næringsplaner, til mindre boligplaner og detaljreguleringssaker.

UTREDNING

Vi utarbeider alt fra korte notater til store konsekvensutredninger. Opus har spesialkompetanse innen arealplanlegging, arkitektur, eiendomsutvikling, natur og miljø, kultur og samfunn. Samtidig kjenner vi relevante administrative og politiske prosesser.

PROSJEKTUTVIKLING

Vi lager gjennomførbare og bærekraftige planer, enten prosjektet er nyskapende og dristig eller av den mer tradisjonelle sorten. Vi kjenner myndighetenes krav, markedets puls og samfunnet rundt. Det gjør oss i stand til å lage planer som sikrer utbygger god avkasting.

RÅDGIVNING

Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med eiendomsinvesteringer og strategisk planlegging av hvordan eiendommen kan utvikles og utnyttes. Opus kjenner regelverk, politiske føringer og relevante offentlige og private planprosesser i vestlandsregionen.

STEDSUTVIKLING

For å realisere en vellykket og bærekraftig stedsutvikling – tilpasset myndighetenes krav, utbyggernes visjoner og samfunnet rundt – er det ofte nødvendig med en samfunnsstrategi og tilknyttede medvirkningsprosesser. Vi erfarer at det lønner seg.

MULIGHETSSTUDIE

Vi leverer mulighetsstudier hvor utfordringer og muligheter i prosjekter synliggjøres. Kartleggingen utføres av et tverrfaglig team av planleggere og arkitekter, med innspill fra andre relevante fagfelt. Opus’ teft og faglige tyngde garanterer et godt resultat.

ARKITEKTUR

Vi har regionens beste arkitekter på regulering, mulighetsstudier og byggesøknad. Opus har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, som ansvarlig søkende og prosjekterende arkitekter. Arkitektene jobber bredt, og bistår med alt fra konseptutvikling til konkrete bygg.

JURIDISK RÅDGIVNING

Vi tilbyr juridisk bistand til næringsaktører, offentlige instanser og privatpersoner innenfor rettsområdene arealplanlegging, byggesaksbehandling, eiendomsinvesteringer og annen strategisk rådgivning knyttet til hvordan eiendommer kan utvikles og utnyttes.

Opus står for offentlig, privat, utvikling og samarbeid. Opus utformer arealplaner og tilbyr rådgiving for bærekraftig stedsutvikling. Opus jobber for tillitsfullt samspill mellom aktører i privat og offentlig sektor, under verdiene bærekraft, samspill og innovasjon.

VÅR HISTORIE

Helt siden etableringen i 1990 har vi bidratt til samarbeid mellom privat og offentlig sektor, og har per i dag Bergens største privatkundeportefølje. Opus jobber for tillitsfullt samspill mellom aktører i privat og offentlig sektor, under verdiene bærekraft, samspill og innovasjon.


Opus er stolt over å bidra til utviklingen av fremtidens vestlandsregion. Vi jobber iherdig for en bærekraftig stedsutvikling basert på samfunnets krav og kunders visjoner. Våre ansatte har lang erfaring, kombinert med høy, tverrfaglig kompetanse.