Opus Nettsiden

Vi leverer samfunnstilpasset arealplanlegging, prosjektutvikling, utredning, arkitektur, juridisk planfaglig skreddersøm, rådgivning, mulighetsstudier og stedsutvikling for private og offentlige aktører.

AKTUELT

Det er en stor glede å samarbeide med Opus om å realisere en Blå bybane i Bergen. Opus har lang erfaring fra privat og offentlig samfunnsplanlegging og bidrar aktivt til samordning og samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Opus' sterke faglig kompetanse på ny teknologi, klima og miljø er helt avgjørende for å tilrettelegge for løsninger for bærekraftig samfunnsutvikling.
Bjørn K. Haugland, Administrerende direktør i Skift og Styreleder i Zeabuz
Beste praksis og kompetanse finnes «over alt». Opus og Nancy Jøssang er et slikt miljø, som deler og bruker beste praksis. Nancy ble en sentral del av våre tverrfaglige arbeidsgrupper som skapte grunnlaget for veilederen «Neste steg – veien til gode reguleringsplaner.
Sverre Tiltnes, Direktør i Bygg21
Opus kjennetegnes av høy faglig kvalitet, lang erfaring og samfunnsforståelse. Dette gjør at vi i flere prosjekter har spart mye tid. Vi sparte 12 mnd. med saksbehandling fordi de gjorde de riktige tingene i riktig rekkefølge. Samtidig er de fleksible og leverer til avtalt tid og innenfor avtalt ramme. Vi er svært fornøyd med vårt samarbeid med Opus.
Tor Fredrik Muller, CEO i EGD Property
Som utbygger med mange ulike prosjekter er det alltid trygt å kunne komme til Opus, enten det er noe stort eller smått som skal utvikles. Hos Opus får vi høy faglig dyktighet, samtidig som vi opplever sterk fleksibilitet og evne til å kaste seg rundt når noe haster. Vi opplever også at Opus vil noe mer for Bergen og for denne regionen, noe som betyr mye i prosjekter som byarenaen.
Filip Rygg, CEO i REXIR Holding
Samarbeidet med Opus har vært viktig over lang tid. Opus representerer en bredde i ulik kompetanse som er svært nyttig i et så krevende og langsiktig prosjekt. Opus har også et stort nettverk og har vist stor evne til å knytte til seg ekstern kompetanse i de tilfeller det er nødvendig for å løse fagspesifikke oppgaver. Vi kan trygt anbefale Opus til andre som har behov for hjelp fra A til Å i svært krevende prosjekter.
Roy-Eddy Lie, Eiendomssjef i Liegruppen
Vi har samarbeidet med Opus i mange år. Vi er svært fornøyd med samarbeidet, og setter stor pris på den høye faglige kvaliteten Opus leverer. Samtidig er de en fleksibel gjeng som evner å snu seg raskt rundt dersom det trengs.
Asbjørn Algrøy, Administrerende direktør i Marin Eiendomsutvikling AS
Opus' tverrfaglige kompetanse og erfaring er uvurderlig for prosjektet på Bergensmeieriet. Teamet i Opus forstår utviklernes visjoner, og tilpasser dem myndighetenes krav og markedets puls. Når en driver byutvikling i et transformasjonsområde som dette er Opus’ faglige bredde og lange erfaring en nøkkelfaktor.
Andreas Hovden, Direktør i Bonava
Samarbeidet med Opus strekker seg tilbake til 2007 i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for hele Myrkdalen. Opus har en god blanding av samfunnsplanleggere, geografer og vanlige reguleringsarkitekter som samlet ble en god samarbeidspartner for et krevende og sammensatt arbeid som dette. Vi har også senere brukt Opus til reguleringsarbeid i samme område. Vi har svært god erfaring med Opus gjennom planene de har utviklet for oss, og kan varmt anbefale andre til å engasjere Opus til slike prosjekter.
Nils Akselberg, Voss Fjellandsby AS
Vi har samarbeidet tett med Opus i over 20 år, og har historisk sett en god og nær relasjon. Opus er i mange prosjekter en naturlig samarbeidspartner, særlig fordi Opus’ fagfolk kjenner prosessene og myndighetsapparatet knyttet til regulering svært godt. I tillegg byr de på seg selv og bidrar til at vi som kunder også blir spilt gode.
Gaute Henriksen, Profier