Opus Nettsiden

SENTRUMSUTVIKLING

Bergen Byarena

Opus bistår Nygårdstangen utvikling med prosjektledelse og detaljregulering i planarbeidet for etablering av en Byarena på Nygårdstangen, samt transformasjon og videre utvikling av området rundt. Utbyggernes planer er visjonære:

Utvikling av Byarena og området rundt vil gjøre Bergen og regionen til en internasjonal og storslagen destinasjon for kultur og sportsbegivenheter av høy kvalitet, samtidig som prosjektet utløser en etterlengtet byutvikling av området, sier Tor Fredrik Müller, EGD Property.

Tomten Bergen Byarena skal bygges på

Foruten etablering av Byarena med en kapasitet på minst 8 000 sitteplasser inkluderer planen et hotell, et moderne kinoanlegg, boliger, næringsareal, grøntområder, lekeplasser samt en kanal mellom Store Lungegårdsvannet og Smålungeren. Området har i dag et stort potensial som dette prosjektet vil igangsette i en ønsket transformasjon. Med en byarena vil området få et stort positivt løft. Området vil bli ugjenkjennelig:

Selve byarenaen skal bli Bergen og Vestlandets nye storstue, men vi tror at den største effekten av byarenaen er det denne utbyggingen forløser av transformasjon, nye forbindelser og nye bomiljø. Nygårdstangen blir transformert og vi skal gå fra å ha parkeringsplasser med sjøutsikt til å ha boliger, parkområder, hotell, serveringssteder og byarena, sier Filip Rygg, REXIR Holding

I tillegg til å bistå i planarbeidet, har Opus i lengre tid vært engasjert i prosjektet. I 2016 utarbeidet vi på oppdrag fra Bergen Næringsråd en mulighetsstudie hvor Nygårdstangen ble utpekt som den mest aktuelle tomten.