Opus Nettsiden

TRANSFORMASJON FRA INDUSTRI TIL SENTRUMSFORMÅL

Bergensmeieriet

Opus bistår Bonava med planarbeidet på den tidligere Bergensmeieriet-tomten på Minde i Bergen. Området skal totalforvandles, og området skal stedsutvikles til å bli en del av et utvidet Bergen sentrum. Bonava og Bob skal bygge 1200 boliger, Bybanen kommer like utenfor og flere utdanningsinstitusjoner flytter hit. I tillegg kommer det rundt 15.000 kvadratmeter med næringslokaler.

I fremtiden kommer Bergensmeieriet til å bli et inkluderende nabolag med helt nye svanemerkede leiligheter, butikker, kaféer, samlingspunkt og aktivitetsområder. To av meieribyggene skal bevares, noe som vil sikre og fremheve det historiske ankeret i den ellers toppmoderne, bilfrie bydelen med underjordisk parkeringskjeller, sier Andreas Hovden, daglig leder i Bonava.

Området ligger i gangavstand til alt du har bruk for i hverdagen, og mer til. På hver side av boområdet vil det komme bybanestopp som går i retning Flesland, sentrum, Haukeland og Fyllingsdalen, og nabolaget er en del av et nytt sentrumsområde på Minde. Utviklingen i området skal ta hensyn til eksisterende og verneverdige bygg, men samtidig moderniseres slik at den blir en del av en bærekraftig og langsiktig byutvikling. Det vil bli tilrettelagt for et rikt sosialt liv i det umiddelbare nærområdet samt et transportnettverk hvor Minde blir et knutepunkt for flere bybanetraséer, buss og sykkelvei.