Opus Nettsiden

MOBILITET

Blå Bybane

Opus med flere er initiativtakere bak konseptet Blå Bybane, en fremtidsrettet mobilitetsløsning som vil muliggjøre fortetting i randsonen av Bergen sentrum – samtidig som prosjektet bidrar til å realisere Parisavtalen ved å bruke nullutslippsløsninger. Tanken er å gjenreise vannveien som en viktig transportåre for kommersiell passasjertransport i Bergen og til/fra nabokommunene Øygarden og Askøy. Ved å ta i bruk nullutslippsbåter som legger til ved allerede eksisterende kaianlegg, vil det være mulig å etablere et transportsystem som går enkelt og tidseffektivt i ring rundt sentrum.

Visjonen for en Blå Bybane er å tilrettelegge for byutvikling gjennom bærekraftige mobilitetsløsninger til beste for Bergen og bergenserne som skal bo og jobbe her. Banen skal være en plattform for teknologiutvikling og næringsutvikling for Norges maritime hovedstad, sier Bjørn K. Haugland, Administrerende direktør i Skift og Styreleder i Zeabuz.

Bergen vokser, og det er et politisk ønske at byen skal fortettes og utvikles. Det krever sentrale tomter og et effektivt kollektivsystem. Sentrumsnære tomter er dyre. Et viktig tiltak for å motvirke prispresset vil være å åpne for en mye mer omfattende sentrumsutbygging. Havnen, næringsområder på Laksvågsiden og i Sandviken, fyllinger i sjø og høy utnyttelse ved kollektivstopp for Blå Bybane kan gi det byggelandet som skal til for å sikre at det er et bedre forhold mellom tilbud og etterspørsel.

Opus har i lengre tid vært engasjert i prosjektet, og er i kontinuerlig dialog med utbyggere i potensielle stoppested som Laksevåg, Dokken, Bryggen, Kleppestø og Sandviken. Samtidig arbeider Opus målrettet mot offentlige myndigheter – lokalt og regionalt – for å etablere en Blå Bybane som en del av det offentlige kollektivsystemet.

Blå Bybane er et glitrende eksempel på hvordan det teknologiske skiftet, der norske bedrifter ligger i front globalt, sammen med kommune og fylkeskommune nå kan gjenreise vannveien til kollektivtransport. Målet om en autonom elektrifisert bybane til sjøs, den blå bybanen, er i tråd både med vår kulturarv og mål om bærekraftig endring av by- og stedsutvikling, sier Nancy Jøssang, daglig leder i Opus.