Opus Nettsiden

VEILEDER TIL PLANLOVEN

Offentlige veiledere

Opus har på oppdrag fra det offentlige levert flere veiledere og rapporter. Deriblant har vi utarbeidet ‘Veileder for utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven’ (T-1490). Veilederen ble publisert i februar 2011 og gir en oversikt over de krav og rammer som gjelder for utarbeidelse av reguleringsplanforslag.

INNSPILL TIL FORENKLING AV PLANPROSESSER

Bygg 21

Opus deltok også som redaksjonsmedlem i Bygg21s rapport om utfordringer i samarbeidet mellom de offentlige og byggenæringen. Rapporten ble kalt «Enkle grep – raskere fra behov til bygg» og ble ferdigstilt i 2016. I denne rapporten ga kompetente fagpersoner fra offentlig og privat sektor staten råd til hvordan plan- og byggesaksbehandling burde forenkles, forbedres og gjøres mer bærekraftig.