Opus Nettsiden

VEILEDER TIL PLANLOVEN

Offentlige veiledere

Opus har på oppdrag fra det offentlige levert flere veiledere og rapporter. Deriblant har vi utarbeidet ‘Veileder for utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven’ (T-1490). Veilederen ble publisert i februar 2011 og gir en oversikt over de krav og rammer som gjelder for utarbeidelse av reguleringsplanforslag.

INNSPILL TIL FORENKLING AV PLANPROSESSER

Bygg 21

Opus deltok også som redaksjonsmedlem i Bygg21s rapport om utfordringer i samarbeidet mellom de offentlige og byggenæringen. Rapporten ble kalt «Enkle grep – raskere fra behov til bygg» og ble ferdigstilt i 2016. I denne rapporten ga kompetente fagpersoner fra offentlig og privat sektor staten råd til hvordan plan- og byggesaksbehandling burde forenkles, forbedres og gjøres mer bærekraftig.

Oppdragsgiver

Miljøverndepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sted

Oslo

Status

Fullført

Type oppdrag
  • Veileder til planloven
Areal

Beste praksis og kompetanse finnes «over alt». Opus og Nancy Jøssang er et slikt miljø, som deler og bruker beste praksis. Nancy ble en sentral del av våre tverrfaglige arbeidsgrupper som skapte grunnlaget for veilederen «Neste steg – veien til gode reguleringsplaner.
Sverre Tiltnes, Direktør i Bygg21

VIL DU VITE MER?

Taral Zahl Jensen

Taral Zahl Jensen

Planlegger og partner

Nancy Jøssang

Nancy Jøssang

Daglig leder og partner