Opus Nettsiden

BYUTVIKLING PÅ SOTRA

Bildetangen

Opus bistår Prosjekt Kystby og Liegruppen som plankonsulent for en omfattende områdeplan på Bildetangen. I forkant av områdereguleringen bisto Opus som plankonsulent for utarbeidelse av kommunedelplanen for Nordre Bildøy. Prosjektet ligger på Bildøy, et steinkast fra Sartor Senter, i sundet mellom Kolltveit og Straume. Området skal sjøvendes, videreutvikles til et bysentrum og bli en del av Sotra Kystby. Utbygger ønsker at prosjektet blir nasjonalt ledende på å tilfredsstille dagens krav til areal- og transportplanlegging:

Vår visjon er å knytte dagens sentrum på Sotra til sjøen, basert på vår kulturhistorisk arv. Selve konseptet med dets omfang og tetthet bidrar til å kunne gjøre dette til et nasjonalt ledende eksempel på å svare opp dagens krav til areal- og transportplanlegging, sier Roy-Eddy Lie, eiendomssjef i Liegruppen AS

Det planlegges 3000-4000 boliger på Bildetangen, som vil gi rom for  6000-8000 innbyggere. Prosjektet har en langsiktig horisont. Kommunedelplanen for Bildøy ble vedtatt i 2013. Opus holder nå på med en områdeplan for de områdene Liegruppen har avtale på (Områdeplan SE1). I tillegg til den formelle reguleringsprosessen jobber Opus med å se planløsninger og å finne løsninger som er gode og gjennomførbare.


Opus har i forkant av planarbeidet innledet en konstruktiv dialog og samarbeid med Vestland fylkeskommune vedrørende strategi for håndtering av steinalderfunnene i området. Før arbeidet med områdeplan ble igangsatt, ble det utført omfattende medvirkningsprosesser hvor lokalbefolkningen, administrativt ansatte, utbyggere og arkitekter fikk bidra med innspill til planen.

Oppdragsgiver

Prosjekt Kystby AS v/ Liegruppen Eiendom AS.

Sted

Bildøy, Øygarden kommune utenfor Bergen.

Status

Pågående

Type oppdrag
  • Byutvikling på Sotra
Areal

Samarbeidet med Opus har vært viktig over lang tid. Opus representerer en bredde i ulik kompetanse som er svært nyttig i et så krevende og langsiktig prosjekt. Opus har også et stort nettverk og har vist stor evne til å knytte til seg ekstern kompetanse i de tilfeller det er nødvendig for å løse fagspesifikke oppgaver. Vi kan trygt anbefale Opus til andre som har behov for hjelp fra A til Å i svært krevende prosjekter.
Roy-Eddy Lie, Eiendomssjef i Liegruppen

VIL DU VITE MER?

Monica Stoknes

Monica Stoknes

Prosjektleder og geograf

Kristel Solevåg Bellerby

Kristel Solevåg Bellerby

Prosjektleder og partner