Opus Nettsiden

  • Sentrumsutvikling

Bergen Byarena

Opus bistår Nygårdstangen utvikling med prosjektledelse og detaljregulering i planarbeidet for etablering av en Byarena på Nygårdstangen, samt transformasjon og videre utvikling av området rundt.

Les mer
  • Transformasjon fra industri til sentrumsformål

Bergensmeieriet

Opus bistår Bonava med planarbeidet på den tidligere Bergensmeieri- et-tomten på Minde i Bergen. Området skal totalforvandles, og området skal stedsutvikles til å bli en del av et utvidet Bergen sentrum.

Les mer
  • Mobilitet

Blå Bybane

Sammen med flere er vi initiativtakere bak konseptet Blå Bybane, en fremtidsrettet mobilitetsløsning som vil muliggjøre fortetting i randsonen av Bergen sentrum – samtidig som prosjektet bidrar til å realisere Parisavtalen ved å bruke nullutslippsløsninger.

Les mer
  • Veileder til planloven

Offentlige veiledere

Vi har utarbeidet ‘Veileder for utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven’ (T-1490).

Les mer
  • Byutvikling på Sotra

Bildetangen

Opus bistår Prosjekt Kystby og Liegruppen som plankonsulent for en omfattende områdeplan på Bildetangen. I forkant av områdereguleringen bisto Opus som plankonsulent for utarbeidelse av kommunedelplanen for Nordre Bildøy.

Les mer

Laksevåg verft

I verftsområdet på Laksevåg har det vært skipsbygging siden 1805. Nå skal prosjektet bidra til å videreutvikle Bergen og revitalisere Laksevåg. Ambisjonen er å skape et miljøvennlig og fremtidsrettet byutviklingsprosjekt som inneholder næringsaktivitet, kulturtilbud og boliger til 4000 innbyggere i en utvidet del av Bergen sentrum.

Les mer
  • Fritidsbolig

Myrkdalen

Opus har på oppdrag for Myrkdalen Fjellandsby AS bistått som plankonsulent for utbyggingen av Myrkdalen Fjellandsby og området rundt.

Les mer
  • Boligfortetting langs bybanen

Kråkehaugen

Opus har bistått Kråkehaugen AS som plankonsulent for et boligprosjekt med 55 enheter på Kråkehaugen, mellom Fantoft og Paradis i Bergen. Boligprosjektet ligger tett på Bybanen samtidig som det er plassert i et etablert villaområde.

Les mer