Opus Nettsiden

FRITIDSBOLIG

Myrkdalen

Opus har på oppdrag for Myrkdalen Fjellandsby AS bistått som plankonsulent for utbyggingen av Myrkdalen Fjellandsby og området rundt. Arbeidet har pågått siden starten på 2000-tallet og har transformert jordbruksareal til en destinasjon med Vestlandets største skianlegg, hotell, serveringssteder, sykkelløyper, sportsbutikker og nærmere 800 fritidsboliger. Utviklingen har vært omfattende, og aktørene bak utviklingen har store vyer for området og ringvirkningene utviklingen skaper:

Opus startet i samarbeid med HLM arkitektur i 1999 med reguleringsplan for hyttefeltet på Ondrahaugen, skitrekk til toppen av Ondrahaugen (der Myrkdalsekspressen går i dag) og Myrkdalsstovo. Planen ble realisert første halvdel av 00-tallet. I siste halvdel av 00-tallet startet arbeidet med kommunedelplan for hele Myrkdalen, et område på 4 km2. Kommunedelplanen la grunnlaget for videre utbygging i Myrkdalen, med hytter, hotell, leiligheter, skiheiser med mer. Senere har Opus laget områderegulering for Mørkveslia, et område som vil utvide skianlegget sørover mot Myrkdalsvatnet, samt legge til rette for bygging av hytter og leiligheter.

Oppdragsgiver

Myrkdalen Fjellandsby AS

Sted

Myrkdalen, Voss

Status

Fullført

Type oppdrag
  • Fritidsbolig
Areal

4 km2

Samarbeidet med Opus strekker seg tilbake til 2007 i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for hele Myrkdalen. Opus har en god blanding av samfunnsplanleggere, geografer og vanlige reguleringsarkitekter som samlet ble en god samarbeidspartner for et krevende og sammensatt arbeid som dette. Vi har også senere brukt Opus til reguleringsarbeid i samme område. Vi har svært god erfaring med Opus gjennom planene de har utviklet for oss, og kan varmt anbefale andre til å engasjere Opus til slike prosjekter.
Nils Akselberg, Voss Fjellandsby AS

VIL DU VITE MER?

Nancy Jøssang

Nancy Jøssang

Daglig leder og partner