Opus Nettsiden

BOLIGFORTETTING LANGS BYBANEN

Kråkehaugen

Opus har bistått Kråkehaugen AS som plankonsulent for et boligprosjekt med 55 enheter på Kråkehaugen, mellom Fantoft og Paradis i Bergen. Boligprosjektet ligger tett på Bybanen samtidig som det er plassert i et etablert villaområde. Prosjektet er svært godt mottatt i markedet. Utbygger har strukket seg langt for å fortette området med høy kvalitet og tilpasninger til strøkets karakter:

Kråkehaugen består av 55 leiligheter fordelt på 4 punkthus. Mellom byggene er det opparbeidet flotte fellesområder, og leilighetene har terrasser som sørger for høy bokvalitet. Kort vei fra boligprosjektet finnes det flere servicetilbud, og Bybanen sørger for at det er kort vei til sentrum og flyplassen.

Det er et politisk ønske å fortette langs Bybanen, og i etablerte boligområder. I arbeidet har det derfor vært viktig å vurdere spesielt plassering av ny bebyggelse opp mot landskapets form og gode solforhold, samt at ny bebyggelse skal fungere godt mot nabobebyggelsen. Derfor er formen tilpasset tomtens størrelse, og gir optimal utnytting av tomt hva gjelder dagslys. De sammensatte, terrasserte bygningskroppene danner klare, avgrensede uterom som styrker stedets karakter og kvaliteten på boligarealene.