Opus Nettsiden

Har du lyst til å jobbe med by- og stedsutvikling?

Opus er en ledende aktør innenfor by- og stedsutvikling. Selskapet har Bergensregionens største private kundeportefølje, og med det følger et bredt spekter av spennende og variert prosjekter. Vår størrelse gir store muligheter for fleksibilitet, faglig utvikling og medvirkning i et lettbeint og tverrfaglig arbeidsmiljø. Har du utdannelse innenfor by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, arealplanlegging, natur & miljø, kulturminner, geografi, mobilitet & vei, arkitektur, eller areal og eiendom? Vi trenger alltid kloke hoder som vil være med på å skape fremtidens by- og boformer.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, der lønn og andre goder av økonomisk, faglig og sosial karakter utgjør en samlet helhet.

Send oss en åpen søknad og vi inviterer gjerne til en uformell prat.

 

 KONTAKT OSS