Opus Nettsiden

Vi tok debatten: Hva betyr Bergens nye grønne strategi for byggenæringen og byutviklingen?

   

Tirsdag 7. mars inviterte OPUS sammen med NHO, BNL og EBA til frokostmøte hvor temaet var Bergens nye klimastrategi som nylig ble vedtatt av bystyret. Det var fullt hus og stor interesse for temaet.  

Byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjelstad (V) presenterte hvordan Bergen kommune skal gjennomføre den nye klimaplanen Grønn strategi. Grønn strategi har et mål om at Bergen skal være et lavutslippssamfunn i 2030. Klimagassutslippene skal kuttes med 85 prosent sammenlignet med 2009. Foreløpig er utslippene kuttet med 27 prosent. Bergen skal altså kutte 58% de neste 7 årene. Samtidig som en reguleringsplan i Bergen i snitt tar 6 år. En konkret handlingsplan for kommunen og byutviklingen vil presenteres i løpet av våren. Her vil det blant annet bli pålegg om solceller på alle offentlige bygg, nullutslippskrav til transporttjenester mer med.

 

  • Det var en unison positivitet i hele forsamlingen. Det var en viktig avklaring at Grønn strategi ikke er på valg til høsten, men at tiltaksplanene som kommer vil være med å gi forutsigbarhet for næringslivet og utbyggerne, sier Nancy Jøssang i OPUS.

Fjeldstad presenterte også tre konkrete råd til næringen: 1. Bruk innkjøpsmakten.  2. Gjør grep med egne bygg.  3. Let etter konkurransefortrinnene.

De største leder an
Helene Frihammer i NHO Vestlandet presenterte en rykende fersk medlemsundersøkelse. Som viste at kun 22 prosent hadde satt klimamål om minst 55 prosent klimagassreduksjon innen 2030. 75 prosent har ikke utarbeidet klimagassregnskap for forrige regnskapsår. Men flere har konkrete prosjekter som gjør at Vestland vil redusere sine utslipp. Undersøkelsen viste også at mange er usikker på konsekvensene av den foreslåtte arealnøytraliteten.

  • Det er tydelig å se at det er de største aktørene som er kommet lengst. NHO trakk frem gode eksempler på bærekraftige utviklingsprosjekter som Krohnen (GC Rieber) , Lynghaugparken (Boasson) og Holen Skole (LAB). Samtidig er vi avhengig av mer samarbeid og at alle aktørene kommer opp i fart, sier Jøssang.

Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening fortalte hvordan byggenæringen moderniserer seg og klarer å redusere sine utslipp kraftig, blant annet ved gjenbruke materialer og ha utslippsfrie byggeplasser.

 

For å lykkes med byutviklings prosjekter er samarbeid nøkkelen og kommersielle interesser må involveres tidlig
Terje Lorentzen fra Linstow fulgte opp med et innlegg om nødvendigheten av forhandlingsplanlegging med privat sektor for å lykkes med gjennomføring av Grønn strategi, og deres forskning på helsefremmende byutvikling, S-en i ESG. Han trakk frem den gode utviklingen som har funnet sted i Oslo, henholdsvis Bjørvika og Fornebu. Her var nøkkelen samarbeid og at næringsutviklerne bidra mer gitt at man er tidlig involvert og kan oppnå kritisk masse i arealutviklingen. Han trakk også frem Skøyen som er dårlig prosjekt hvor målet med transformasjonen ikke er gjennomførbar fordi de kommersielle interessene er blitt koblet på for sent. ­