Opus Nettsiden

Mens vi venter på rullering av KPA

Hvordan gjøre KPA til et bedre verktøy for å utvikle Bergen?

KPA2018 (kommuneplanens arealdel) har snart vært gjeldende i 4 år. Får vi til nødvendig og ønsket transformasjon, nye arbeidsplasser, byliv og mangfold med dagens plan? Hva kan vi lære av arbeidet med KPA2018 og hvordan kan vi skape gode løsninger med de rammene vi har? Det er også snart kommunevalg. Hvordan kan vi sikre at kommende KPA blir et godt verktøy for å utvikle Bergen og regionen?

Sammen med OPUS inviterer CMS Kluge til det første av en serie frokostmøter der vi drøfter erfaringer og hvordan veien videre kan eller bør bli.

  • Plan- og bygningsetaten sine erfaringer med KPA2018 i praksis
  • Erfaringene med KPA2018 så langt sett utenfra
  • Er KPA2018 verktøyet vi trenger for å nå målene om en tett og bærekraftig by?
  • Veien videre
  • Tips til manøvrering innenfor dagens regime – hvilken verktøykasse har vi?
  • Paneldebatt   

Praktisk informasjon

Dato/tid: 25.04.23, 08:00-10:00
Registrering og frokost fra kl. 08:00. Den faglige seansen starter kl. 08:30 og vi avslutter kl. 10:00
Sted: Café Piren, Nordre Nøstekaien 1

 

Bidragsytere

Opus_CMS Kluge

Nancy Jøssang, Daglig leder & partner, OPUS
T 980 24 036
nancy.jossang@opus.no

Terje Holsen, Førsteamanuensis v/NMBU
T 672 30 702
terje.holsen@nmbu.no

Aslaug Aalen, Byplansjef, Bergen kommune
T 415 55 725
aslaug.aalen@bergen.kommune.no

Anders Elling P. Johansen, Assosiert partner, CMS Kluge
T 977 64 606
aepj@cms-kluge.com

 

PÅMELDING