Opus Nettsiden

Frokostmøte – Mens vi venter på rullering av KPA

Drømmen om mer forutsigbarhet og bedre byutvikling setter blodet i brann. Heldigvis! Vi vil alle det beste for byen vår

Første møte i trilogien «Mens vi venter på rullering av KPA»

Tusen takk til alle som deltok. Byplansjef Aslaug Aalen presenterte kommunens sine erfaringer, og viste hvor de nye prosjektene kommer. Anders Elling Johansen og advokat fra CMS Kluge pekte på erfaringen med KPA som verktøy, og spurte om dette er et godt nok verktøyet for å nå målene om en tett og bærekraftig by. Terje Holsen, førsteamanuensis fra NMBU gav oss tips til manøvrering innenfor dagens regime – og den verktøykassen vi har. Med oss i panelet fikk vi adm. dir. Håvard Fjæreide fra Vestenfjeldske eiendom. Møte og debatt var ledet av Nancy Jøssang i Opus.

Vi tar med oss rådene vi fikk:

  • Felles forståelse for målene (policy) i KPA2018 – hva betyr det – og (om mulig) etablere et målhierarki
  • Avklare hva som er regler og hva som er prinsipper (råd og anbefalinger som må avveies mot hverandre)
  • Fortsett å snakke sammen og bygg tillit: «trust, distrust, interdependence, and information sharing are integral to the negotiation process itself and to its ultimate success or failure» Lewicki  & Polin (2013:161)

NB! 6.juni kl. 0800 sees vi igjen. Da kjører vi i gang møte nr.2. Velkommen!

     

   

 

Bilder: Elin Strømmen CMS Kluge