Opus Nettsiden

Vedtatt reguleringsplan – Lars Hilles gate 25

OPUS sin reguleringsplan for Entra sin eiendom i Lars Hilles gate 25, ble vedtatt i Bystyret i Bergen 29.03.2023.

 

«Vi er svært fornøyde med samarbeidet med Opus. Opus kjennetegnes av høy faglig kvalitet, et godt nettverk, og kommersiell forståelse for hva som skal til for å få til et gjennomførbart prosjekt. De er gode på å hive seg rundt når det trengs, og gjør de riktige tingene i riktig rekkefølge slik at vi sparer tid der vi kan», sier Sturla Hjelmervik leder for Entras kontor i Bergen.

 

Planen tilrettelegger for nytt, moderne kontorbygg i sentrum av Bergen med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt.

 

Planområdet er et infillprosjekt og den siste «brikken» i et etablert bykvartal bestående av bolig, næring og kulturmiljø. Tiltaket fjerner nærmere 40 overflateparkeringsplasser, i tråd med overordnede målsetninger om «gåbyen Bergen». Det etableres en ny offentlig tilgjengelig park i kvartalets gårdsrom som vil berike området og gjøre det mer attraktiv som arbeidsplass og bosted, samtidig som det bidrar til å øke biologisk mangfold i et urbant miljø.

 

Vi gratulerer med vedtatt plan, og takker for samarbeidet med Entra og B+B Arkitekter.

 

Link til Bergen Kommunes kunngjøring

 

Illustrasjon B+B Arkitekter
Illustrasjon B+B Arkitekter