Opus Nettsiden

Frokostmøte – mens vi venter på rullering av KPA Del 2

Innsigelser og hvordan innsigelser kan løses.

Dette var dagens tema på del 2 av frokostmøterekken om handlingsrommet i gjeldende KPA til CMS Kluge og Opus.

Byplansjef Aslaug Aalen (Bergen kommune) og kommunaldirektør Nils Erling Yndesdal (Statsforvalteren) gav nyttige innblikk i roller og ansvar i deres håndtering av innsigelser.

Noen oppsummeringer:

  • Forslagsstiller har liten påvirkningskraft i innsigelsesspørsmål; dialogen foregår mellom kommune og Statsforvalter/innsigelsesmyndighet.
  • Skjønnsrommet i plansaker blir ikke utnyttet godt nok.
  • Innsigelser blir oftest løst, men det beste er tidlige avklaringer i planprosessen.
  • Kommune og innsigelsesmyndighetene kan bli bedre på kommunikasjon om løsninger på innsigelsesspørsmål.

Mot 2030 trenger byutviklingen mer fart. Da må prosjektets gjennomførbarhet sikres– både når innsigelser skal avklares og i tidligfase plan.

Tusen takk til alle som møtte til faglig påfyll og debatt, og tusen takk til Hotel Opus 16 for flott vertskap!

Vi ses igjen til frokostmøterekken del 3, 24.oktober.