Opus Nettsiden

Hva betyr Bergens nye grønne strategi for byggenæringen og byutviklingen?

Velkommen til frokostmøte i Café Piren i regi av NHO Vestlandet, Opus og Byggenæringens Landsforening!

Tirsdag 7.februar klokken 08:30. Frokost serveres fra klokken 08:00!

 

En ny ambisiøs klimastrategi for Bergen ble vedtatt av bystyret i Bergen i januar 2023. Visjonen er at Bergen skal være en pådriver for en offensiv, radikal og rettferdig klimaomstilling, slik at alle i Bergen kan leve gode liv med lave klimagassutslipp i et endret klima.

Høye mål er satt og radikale tiltak kreves. Hva vil dette bety for byggenæringen og utviklingen av byen?

Du vil blant annet få møte:

  • Nina Solli, direktør i Byggenæringens landsforbund: “Hvordan vil byggebransjen utvikle seg selv og Bergen de neste årene?”
  • Nancy Jøssang, daglig leder i Opus: “Hva kreves av byggenæringen for å nå målene i Grønn strategi”
  • Terje Lorentzen, utviklingsdirektør i Linstow: “Forskning på helsefremmende stedsutvikling”
  • Ingrid Nergaard Fjelstad, byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen
  • Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB

Meld deg på i dag og inviter gjerne med deg en kollega!

PÅMELDING