Opus Nettsiden

OPUS er blitt Miljøfyrtårn bedrift!

Med sertifisering som Miljøfyrtårn bedrift har OPUS tatt et viktig steg i riktig retning for en grønnere fremtid.
Gjennom sertifiseringsprosessen har vi fått på plass gode rutiner og verktøy for kontinuerlig forbedring. Dette vil bidra til et fortsatt godt arbeidsmiljø, i tillegg til mer lønnsom og bærekraftig drift.
Som stedsutvikler på Vestlandet tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. Vi setter krav til oss selv, og har fokus på ytre miljø og bærekraftige løsninger i alle våre oppdrag.

Vi er sammen om en grønnere fremtid!