Opus Nettsiden

Opus som opplæringsbedrift – samarbeid med Universitetet i Bergen

Foto: Linna Svindal (tv), Marianne B. Willassen (ansv. for tilrettelegging og oppfølging i Opus) og Åse Herber Norum(th).

Litt avkledt og satt på prøve, svært begeistret, og klar for påfyll av nye friske hoder. Slik føler vi i Opus det etter første runde som opplæringsbedrift for institutt for geografi ved UiB.

Les Linna Svindal og Åse Herber Norum sine refleksjoner etter praksis her i Opus:

Som siste års bachelorstudent står man overfor en rekke forskjellige valg. Det kan være valg man skal ta her og nå, som «hvilke fag skal jeg velge» eller «hva skal jeg skrive bachelor om». Det kan også være større valg som avgjør fremtiden, slik som «hvilke videre studie skal jeg begynne på» eller «hva vil jeg jobbe med». Svarene er ikke alltid så lett å finne, da det kan være vanskelig å vite hvordan utdanningen skal anvendes i arbeidslivet.

Dette halvåret har vi kommet et steg nærmere svarene som praksisstudenter hos Opus. Her har vi fått oppdrag og oppgaver som gir oss innsikt i hva arbeidslivet virkelig ser ut som. Gjennom å være med på å utforme planbeskrivelsen til Byarena på Nygårdstangen med Marianne, har vi fått et innblikk i hva en geograf kan gjøre på en arbeidsplass. Vi har også fått være med på befaring av tomten med Marianne (samfunnsgeograf) og Hanne (arkitekt) der vi lærte mye nytt om alt som inngår i en planprosess. I tillegg ga dette oss viktig informasjon om planområdet som vi kunne bruke i beskrivelsen. I løpet av praksisoppholdet har vi snakket med mange av de ansatte som er utdannet innenfor ulike fagfelt. Dette har vist oss verdien av et tverrfaglig miljø og viktigheten av samarbeid. Vi har også fått høre flere av medarbeiderne sine historier om hvordan de endte opp med denne jobben. Dette har både inspirert og interessert oss, og fått oss til å innse at det finnes mange veier inn i arbeidslivet.

På universitetet er det ofte mye teoretisk fokus, og den praktiske anvendelsen av faget kommer ikke like tydelig frem. Før vi kom til Opus hadde vi liten anelse om hvordan arbeidslivet så ut, eller viktigheten av et godt arbeidsmiljø. Vi har lært at en god jobb inneholder samarbeid, godt miljø, lidenskap og mange andre viktige egenskaper man ikke lærer på studiet. Alt i alt har vi hatt et innholdsrikt halvår her hos Opus, og vi føler oss heldige som har fått denne muligheten.