Opus Nettsiden

Detaljregulering Lars Hillesgate er lagt ut på offentlig høring.

Gnr. 164 bnr. 859.
Hovedformål: Sentrumsformål, boligbebyggelse, gårdsplass, bensinstasjon/vegserviceanlegg, forretning/kontor/tjenesteyting og friområde.
Detaljregulering.

Informasjon om plandokumenter kan lastes ned fra Bergen Kommune sine sider.

Innspill til planen skal sendes til kommunen via Bergen Kommune sin nettside via linken under:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/lars-hillesgate-nygardsgaten

 

Høringsfrist er 28.september 2021

  • Har du kommentarer til planvarsel, send en melding til oss her.