Opus Nettsiden

Arealnøytralitet: Et mål, men ikke et byggeforbud

Hvordan øke utnyttelsen og  gjennomføringsevnen i reguleringsplaner med bruk av økologisk kompensasjon?

Dette var hovedspørsmålet på Del 3 – Naturstrategi og arealnøytralitet, i frokostmøteserien “Mens vi venter på rullering av KPA” .

Arealnøytralitet: Et mål, men ikke et byggeforbud

Dette var en av konklusjonene vi tar med oss etter Opus og CMS Kluge sitt frokostmøte om naturstrategien og arealnøytralitet.

Andre viktige faglige innspill var at det i plansammenheng er viktig at naturstrategien håndteres riktig juridisk. Videre er det gjennom planprosess at man kan foreta de faglig riktige avveiningene om når og hvordan natur kan berøres i utbyggingssammenheng.

Takk til tidligere byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad, jordbruksrådgiver Trygve Torsteinsen fra Norsk landbruksrådgivning, og CMS Kluge sine dyktige fagressurser innen temaet.