Opus Nettsiden

Nasjonal transportplan 2025 – 2036

Denne uken besøkte Samferdselsministeren Bergen i forbindelse med Nasjonal transportplan 2025-2036

I forbindelse med nasjonal transportplan har samferdselsministeren høringsmøter i flere byer. I går var det noen utvalgte bedrifter fra Vestland og Rogaland som var invitert til møte. Opus representert med Taral Zahl Jensen, takker for anledningen til å snakke om det samferdselsprosjektet som Opus mener er viktigst for utviklingen av Bergen videre.

Bybanen er både det beste fremkomstmiddelet i Bergen, og en fantastisk byutvikler som vil føre til store investeringer langs traseen til Åsane på samme måte som vi har sett der bybanen er bygget til nå.

Nå forventer vi at Regjeringen følger opp med prosjektet i ny nasjonal transportplan som legges frem av regjeringen til våren. Avgjørende for å utvikle Sentrum, Sandviken og den store bydelen Åsane med nesten 50.000 innbyggere og et kollektivsystem som gir god kapasitet og bidrar til at Bergen kan nå nullvekstmålet i trafikken.