Opus Nettsiden

Her er vinneren av arkitektkonkurransen på Nygårdstangen!

CF Møller

CF Møller/HLM er kåret til vinner av arkitektkonkurransen som inneholder byarena, ny kollektivterminal, boliger, hotell og nytt underjordisk parkeringsanlegg på Nygårdstangen i
Bergen sentrum.

– Vi har her fått en svært god arena, både form- og innholdsmessig. I tillegg har CF Møller foreslått gode bygrep, med boligkvartaler, en bybase som gir liv på gateplan og smarte grep
for trafikkflyten i området, sier juryleder Lars Haukeland.

Haukeland som er sivilarkitetkt og en av grunnleggerene av arkitektkontoret LPO, har ledeten jury bestående av representanter fra Nygårdstangen Utvikling, prosjektets fagrådgivere,
en landskapsarkitekt oppnevnt av NLA (Norske landskapsarkitekters forening) samt en arkitektoppnevnt av NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) og en representant fra Bergen kommune.

 

Arbeidet har skjedd over tre faser:
1. Prekvalifisiering, hvor 7 internasjonale team med erfaring fra by- og arenautvikling ble vurdert for å finne de tre beste teamene.
2. En første fase med tre team som konkurrerte om å tegne byarenaen: 3XN, Nordic og CF Møller
3. En avsluttende fase med to team (CF Møller og Nordic) som både skulle tegne byarenaen og hele området med de andre arealformålene.

Nygårdstangen Utvikling er utviklingsselskapet til Thon Gruppen Eiendom, EGD Property og Rexir. Visjonen til selskapet er at Bergen byarena skal bidra til å gjøre Bergen og regionen til
en internasjonal og storslagen destinasjon for kultur og sportsbegivenheter av høy kvalitet, parallelt med en etterlengtet byutvikling på Nygårdstangen som blant annet innebærer å
erstatte bygarasjen med ny og fremtidsrettet bybebyggelse.

– Her går vi fra parkeringsplasser med sjøutsikt, til en storstue som kan samle 12.000 mennesker til konsert, bykvartaler som gir plass til 800 boliger, nye parkeringsplasser under
bakken og en kollektivterminal som kan øke kollektivtrafikkens kapasitet og attraktivitet i vår region, sier daglig leder i Nygårdstangen Utvikling, Filip Rygg.

Om planarbeidet
Planarbeidet for Nygårdstangen er godt i gang, hvor en rekke utredninger allerede er gjennomført. Det bergensbaserte rådgivning selskapet Opus er ansvarlige for
reguleringsarbeidet og tar sikte på innlevering sommeren 2024. Det kan gi et endelig vedtak i Bergen bystyre ila 2025. Rammene for planarbeidet er vedtatt av Bergen bystyre i 2020.

 

CF Møller
CF Møller
CF Møller