Opus Nettsiden

Boliger for fremtiden 2022

Boligbyggetakten er en av våre største samfunnsutfordringer. Lav boligbygging presser boligprisene opp, og stenger spesielt kommunal boligforvaltning ute av boligmarkedet. Tillit, samarbeid og ledelse er oppskriften for økt boligbyggetakt sier daglige Leder i Opus, Nancy Jøssang. I sitt innlegg på NKF’s konferanse «Boliger for fremtiden 2022» viser hun hvordan vi kan bygge byen bedre sammen, og dermed oppnå sosial bærekraft.

Nancy Jøssang fra Opus

Osmund Kierulf fra Husbanken

Bård Folke Fredriksen fra NBBL