Opus Nettsiden

Opus ønsker Inger Lena Gåsemyr velkommen med på laget

Opus har fått et nytt smilende fjes på laget. Med sin lange fartstid innen arealplanlegging, og sitt brennende hjerte for fortidsbyen som ressurs i fremtidsbyen, er Inger Lena den perfekte prosjektleder for Opus sine komplekse bytransformasjonsprosjekter.

Inger Lena har bred erfaring med byutvikling og planprosesser fra både offentlig og privat virksomhet. Hennes erfaringer med lokaldrevet by- og stedsutvikling fra medvirkningsprosesser og sosial bærekraft vil bli nyttig for Opus sine kunder og samarbeidspartnere. Inger Lena er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Bergen med fordypning i arkitekturhistorie, byplanlegging og bygningsvern og har omfattende erfaring med forvaltning og rehabilitering av bygninger med kulturhistorisk verdi.

Her kan du lese litt mer om hva Opus i tillegg kan hjelpe deg med nå som vi har Inger Lena med på laget https://opus.no/ansatte/