Opus Nettsiden

Faglig påfyll fra den nye klimaetaten i Bergen Kommune

Klimagassberegning er blitt et krav i plan- og byggesaksbehandling i Bergen. Vi inviterte derfor leder i Klimaetaten i Bergen Kommune, Stina Ellevseth Oseland, sammen med rådgiver Elisabeth Sørheim til Opus sin månedlige fagsamling.

Bergen Kommune har som målsetning å være en fossilfri by i 2030, og en 1,5 graders by i 2050.
Dette betyr at det ikke skal brukes olje, kull eller gass i kommunen og at Bergen skal følge opp FNs klimamål om at temperaturen ikke skal øke mer enn 1,5 grader.

Byggesektoren står for ca 40% av Norges totale klimagassutslipp.
Utarbeidelse av klimagassberegninger i byggeprosessen er et godt verktøy for å redusere den totale klimagassbelastningen fra bygg.

Gjennom samarbeid mellom offentlig og privat sektor gjør Opus det vi kan for at Bergen skal oppnå sine klimamål.
Takk for en lærerik gjennomgang av klimaetatens rolle og mandat, samt veilederen til klimagassberegninger.

Vi gleder oss til flere fagsamlinger fremover!