Opus Nettsiden

Vi håper mange vil være med på samtalen om den nye byarenaen

Fra parkeringsplasser, til byliv og nye byrom med arrangementer. Vi håper på mange gode råd for å lykkes med Bergens nye storstue.

Av: Nancy Jøssang, daglig leder Opus Bergen og Filip Rygg, daglig leder Nygårdstangen Utvikling

 

Nå er vi formelt i gang med tidenes transformasjonsprosjekt, midt i Bergen sentrum sin sørvendte sjøfront. De første plandokumentene for nye Nygårdstangen er nå på høring. Vi varsler planoppstart for en byarena, mange nye boliger og flere store byrom.

Området sør for Bergen storsenter skal gå fra å være en asfaltjungel med sjøutsikt for biler, til å bli et levende bysentrum. Byutviklingen er en viktig brikke i en ønsket transformasjon som vil utvide sentrum sørover mot Store Lungegårdsvann, og gjøre Nygårdstangen om fra bil og asfalt til et levende byområde med gode nabolag.

Her planlegges byens storstue: Bergen byarena. En internasjonal arena som skal romme idrett, konserter og kongresser. Samt boliger, hotell, kontorer, nærings- og serviceareal og se på fremtidens kollektivløsning.

Bystyret vedtok sist sommer rammene for planarbeidet. Vi fikk beskjed om å vurdere minimum 800 boliger, en byarena med sitteplasser til minst 8000. Planarbeidet skal være ferdig behandlet og vedtatt innen kommunevalget i 2023.

Deretter venter mange år med byggearbeid på det som kanskje er Bergens vanskeligste tomt. Utfordringen blir å rive, grave og bygge, samtidig som to bybanetraseer skal være i full drift. I 2026 er planen at første byggetrinn er ferdig. Det er naturligvis byarenaen. Årene etterpå venter VM og EM i ulike idretter. Deretter vil vi gradvis se etablering av boliger, restauranter, puber, byrom, hotell og mye mer. Alt som skal til for å skape en by.

Det er lett å trå feil. Bygg og byrom utvikles med et langsiktig perspektiv, med løsninger vi tror kan stå seg, også om 100 år. I mange tiår har bilen dominert. De siste årene har vi sett et skifte. At bygarasjen forsvinner er et ledd i dette. En del parkeringsplasser vil reetableres under bakken.

De nye byrommene på Nygård blir forlengelsen av kulturaksen ned til sentrum sin sjøfront mot sør. Den nye bystranden er under bygging, og vårt håp er at det også gjøre plass til stopp for en blå bybane. Et av Bergen sine unike fortrinn er sjøfronten. Det er en fantastisk kvalitet for byen og nabolaget. Våre kommende nye byrom mellom Lille og Store Lungegårdsvann skal vise klimakrisen vi står i. Gjennom visning av tidevann og regnvann skal dette bli en opplæringsarena der sjø og regnvann blir en positiv kvalitet.

Enormt mange valg gjenstår. Hvordan skal byrommene se ut, hva slags boliger bør bygges, hva mangler Bergen sentrum utover boliger og en byarena?

Byrådet og bystyret har vedtatt strategier for gåbyen Bergen. Verden over er det stadig mer populært å snakke om 15 minutters byen, hvor tanken er at man skal kunne gjøre alt innen 15 minutters gange. Jobb, kulturliv, barnehage, skole, bolig og idrett en gangtur unna. Det er nettopp dette som er grunnen til at byarenaen er valgt til å lokaliseres her. Her kan man gå til alt. Den vil skape ny energi og vinn-vinn med den etablere byveven som Grieghallen, Media City Bergen, hotellene og restaurantene. Du kan komme til via kollektivtransport fra alle fire bydeler, jernbanen og båt.

Arenaen vil sette Bergen på kartet som byen med de mest bærekraftige kulturarrangementene. Digitalisering og koblingen med Media City vil gjøre at transport av utstyr reduseres. Bergen sin nye storstue.

I sentrum er det nå to store områder som skal utvikles: Dokken og nevnte Nygårdstangen. Her bør en ta innover seg nettopp denne tankegangen, som egentlig handler om et liv hvor god planlegging fjerner unødvendig reisetid. Folk flest drømmer ikke om å sitte i kø.

Samtidig skal byarenaen være et anlegg for hele regionen, langt utover byens grenser. Store arrangement vil tiltrekke seg tilreisende som kommer fra hele landet, og VM i ishockey vil bety mange tusen tilreisende fra hele verden. Denne balansen mellom å bygge en storstue og et tett og godt byliv har sine utfordringer, men er heldigvis gjort mange andre steder i verden.

Byarenaen må romme mange ulike aktiviteter. Fra ishockey den ene dagen, til messer dagen etterpå. En helg kan det være VM i svømming – en annen konsert med Alan Walker.

Vestlandet er velsignet med fremsynte folkevalgte som gir arbeidet høy prioritet. Målet er å være klar til bygging i 2024. Vi håper mange vil være med på samtalen om Nygårdstangen og den nye byarenaen.

Bare da blir den hele Bergens storstue.

 

Debattinnlegg BA 21.03.2021