Opus Nettsiden

Framtidas blå bybane – frå land til sjø

Sammen med finansbyråd Erlend Horn, CEO Maritime Bergen Siv Remøy-Vangen, og CEO Maritime Cleantech Hege Økland, stiller vår egen CEO for Opus Nancy Jøssang  til debatt på Seilskipet Statsraad Lehmkuhl om fremtidens byutvikling, med havet som veien i havbyen. Bli med til Arendalsuken du også!

 

Arendalsuka: Framtidas blå bybane – frå land til sjø

Norske byar skal bli både smarte og grøne, og norsk maritim næring er allereie klare med løysingar for nullutsleppsløysingar for bybåtar. Dette kan styrka kollektivtilboda og bidra til: kortare reisetid, mindre køar på vegane, mindre vedlikehaldskostnader og store reduksjonar i utslepp. Dette vil også oppfylla måla om smartare og grønare byutvikling, der mobilitet er nøkkelordet. Men, trass i ønska om å bruka sjøvegen i mykje større grad: det tar tid når det offentlege skal realisera nye planar. Private utbyggarar og maritime næringsaktørar er utålmodige.

Korleis kan me sikra at verdsleiande norsk maritim miljøteknologi kjem i bruk som eit kollektivalternativ i norske hamnebasseng? Kven får den første piloten? Korleis skal det organiserast? Er det fritt fram for private aktørar? Kva står i vegen?

Til debatten kjem nasjonale politikarar som har mål om å flytta meir av vegtransporten over til sjø. Her kjem byråd i Bergen for å presentera korleis ein jobbar med å realisera ny båtrute i indre hamnebasseng, og her kjem representantar frå opposisjon, byutviklingsaktørar og representantar frå maritim næring.

Arrangementet er ombord Statsraad Lemkuhl under Arendalsuka, og blir strøyma via Arendalsuka.no

Tysdag 17/8 2021 14:30 – 16:00 FRAMTIDAS BLÅ BYBANE – FRÅ LAND TIL SJØ