Opus Nettsiden

FRAMTIDAS BLÅ BYBANE – FRÅ LAND TIL SJØ

Opus er på plass, og klar til debatt om “Fremtidens blå bybane – fra land til sjø” i Arendal.

 

Byens mobilitet trenger å styrkes, samtidig som vegnettet trenger avlastning.

Miljøvennlig by- og stedsutvikling krever fortetting som igjen vil stille større krav til mobilitet i fremtiden.  En global megatrend er i ferd med å vokse frem, der sjønært areal frigjøres til sentrumsformål. I årene fremover skal også Bergen sentrum vokse, og der det er mennesker, vil det også være behov for transport. Autonom transport i by vil være miljøvennlig, og gjøre det mulig å utvikle nye deler av byen bymessig i stedet for monokultur som en forstad.

 

Bergen bør bli pilotby

Det er store arealer i og rundt Bergen som vil få bymessig og flerfunksjonell utførelse dersom man kan få etablert autonom kollektivtransport på sjø.  Byen og området rundt har mange eksisterende kaier som enkelt kan tilpasses autonome fartøy. Bergen har et anstrengt og sårbart trafikkbilde, autonom sjøtransport vil løse mange transportutfordringer for havbyen i vest.

 

Derfor er havbyen Bergen den mest egna pilotbyen i Norge! 

 

Følg med på Arendalsuken, der Opus sammen med bla Bergen Kommune, Maritime Bergen, NCE Maritime CleanTech og Zeabuz  stiller til debatt.

Informasjon om debatten og link til live streaming.