Opus Nettsiden

Hvordan bygge byen bedre?

OPUS inviterte denne uken politikere, fagpersoner og utbyggere til debatt om hvordan vi kan bygge byen vår bedre. I dag møtte rundt 40 engasjerte gjester på Litteraturhuset for å delta i debatten om hvordan samarbeidet mellom det offentlig og private aktører innenfor (by)planlegging kan bli bedre.

Bakgrunnen for initiativet er brukerundersøkelsen gjennomført av Bergen kommune (PBE) og Bergen Næringsråd der det kommer frem at utbyggerne er misfornøyde med kommunens måte å håndtere plan- og byggesaker på. Spesielt er man misfornøyd vedrørende likebehandling, forutberegnelighet og tidsbruk. Kommunen svarer at de som leverer forslag i tråd med overordnet plan får ting kjapt igjennom og at her må bransjen også gå i seg selv. Både politikere og fagfolkene som er i kommunen kan alltid bli bedre, akkurat som de private aktørene.

Vi stilte spørsmål om hva som egentlig er årsaken til problemene. Hva skal til for å forbedre prosessene og samarbeidsklimaet mellom kommune og utbyggere? Hvilke konkrete tiltak kan iverksettes slik at vi sammen bygger byen på en best mulig måte?

Fruktbare forslag fra debatten som vi sammen skal jobbe videre med:

Forslag til tiltak som vil bygge tillit og kompetanse:

 • Kommunikasjon: Få på plass et fora for å møtes jevnlig og diskutere.
 • Samarbeid: partene rundt bordet må endre holdning og ønske å jobbe sammen.
 • Bærekraft: Sette krav som støtter opp under bærekraft i egen by frem til taksonomien kommer. Opprette fast-track: prosjektet tikker av på gitte kriterier på bærekrafts mål (som å gi støtte til elbil).
 • Kan man ta i bruk forhandlingsplanlegging i plan og byggesaker, der det i større grad inviteres til et samspill mellom kommune og utbyggere i hver sak?
 • Transparens, rolleforståelse, og felles forståelse av fremdrift: Dele prosjektark/prosjektstyringsverktøy basert på kommunens kravspesifikasjon
 • Demokratisk prosess: Planforum som verktøy er problematisk da det har mandat til å gjøre vedtak uten mulighet til påvirkning eller referat fra møtene.
 • Unngå parlamentarismens omkamper:  kan politisk nivå involveres tidligere i hver plansak.

 

I tillegg har Opus tips til våre kolleger på konsulentsiden:

 • Tør å rådgi kunde
 • Formidle kommunens krav. Partene oppfatter innhold i møter ulikt.
 • Søk å forstå: les rommet og forstå kunden
 • Vær tydelig på risiko løpende
 • Idètilfang til prosjektet som også innehar kommersiell forståelse.

 

I panelet satt seks debattanter klare til å diskutere og svare på spørsmål fra et engasjert publikum. Vi takker for deres bidrag!

 • Thor Haakon Bakke (byråd for byutvikling) (MDG)
 • Geir Steinar Dale (leder utvalg for miljø- og byutvikling) (AP)
 • Charlotte Spurkeland (H)
 • Sturla Hjelmervik (Entra)
 • Inger Kristin Ulveseth (Brødrene Ulveseth/Styreleder EBA)
 • Tor Instanes (GCRE)

OPUS