Opus Nettsiden

Hvordan skal Laksevåg bli en del av Bergen sentrum?

One Ocean Week har tatt steget opp og blitt en innholdsrik, lærerik og samlende arena for havbyen Bergen. Bergen fikk fortjent anerkjennelse fra statsministeren i talen «There`s only One Ocean City!». Ingen tvil om hvilken by han mente!
Gratulerer til Bergen Kommune, Vestland Fylkeskommune og alle aktører som har bidratt til å få til denne uken!

 

Hvordan skal Laksevåg bli en del av Bergen sentrum?

Opus brukte havuken til aktiv medvirkning for utviklingen på Laksevåg. Bydelen Laksevåg skal få nytt liv! I de neste årene skal Laksevåg gjenreises til Bergens nye bærekraftige og urbane bydel. Dette skal bli en bydel av og for folk, en bydel som gir nytt liv til det bestående, og være et sted for de smarte fremtidsrettede løsningene.  I regi av Områdeforum Laksevåg inviterte vi blant annet til en unik båttur under One Ocean Week med den helelektriske båten MS Ole Bull – aka Laksevågfergen 2.0 for anledningen, for å beskue og diskutere utviklingen av Laksevåg bydel.

Det ble full båt, og alle politikerne fra den store floraen ble med i «drodling» om hva som skal til for at Bergen sentrum skal bli en del av Laksevåg.
Vi tar med oss videre at alle sammen er positiv til at Laksevåg bør videreutvikles , og i tett samarbeid med Områdeforum Laksevåg og utbyggerne som sikrer en god og urban by for folk.

De store utfordringene en fremtidsrettet byutvikling står overfor har rot i svært sammensatte og komplekse problemstillinger – løsninger og tiltak er mye mer kunnskapskrevende enn noen gang. Dette krever økt kompetanse på samhandling om hva som skal til for at ønskede prosjekter kan gjennomføres til ønsket kvalitet.

Det som må til er kunnskap, samarbeid, forpliktelse og oppfølging med nye løsninger. Derfor var det så viktig at så mange var sammen under One Ocean Week og bidro til dette.

Foto: SKJALG EKELAND
Foto: SKJALG EKELAND fra BA 17.04.24

Flott omtale gjennom One Ocean Week:

NRK Vestlandsrevyen for video av turen (Fra ca. 12 min inn i sendingen).
https://www.nrk.no/vestland/vestlandsrevyen-2024-1.16699517

Fin sak i Bergens Tidende
https://www.bt.no/byliv/i/al1j2A/en-ny-ferge-til-laksevaag-kan-komme?utm_source=iosapp&utm_medium=share

BA ble med Områdeforum Laksevåg på turen.
Økonomi og næringsliv, Båt | Tilbake i drift: Onsdag åpner nye Laksevågfergen for publikum

 

Så tusen takk til alle som bidro!

One Ocean Havbyen Bergen, Opus, Områdeforum Laksevåg, Marin Eiendom, Fredensborg Bolig, NCCBoNo Bolig, Linstow, Frydenbø Eiendom AS

Bergen KommuneVestland fylkeskommune, Bergen Næringsråd,  Bergen Havn

Geir Steinar Dale, Chris Jørgen Rødland, Nancy Jøssang, Andreas Hovden, Torgeir Hågøy, Asbjørn Algrøy, Christine Flataker Johannessen, Christine Kahrs