Opus Nettsiden

Plan – ferdig – GÅ!

Torsdag 25.april får vi besøk fra en mektig bukett! sjølvaste Statsforvalteren i Vestland, Liv Signe Navarsete, Boligprodusentene v/Lars Jacob Hiim, og Norges nest største boligbyggelag USBL v/Vera M. M. Houck.

 

Dagens tema er bolig. Den norske eierlinjen om at 80% av norske borgere skal kunne eie hjemmet sitt står sterkt. 80%-målet skal redusere gapet mellom fattig og rik, og sørge for at flest mulig av Norges befolkning får ta del i samfunnet verdistigning. Dette boligsosiale målet er under sterkt press. Vi opplever nå et økt klasseskille i byutviklingen.

Hvordan kan vi som sørger for at byen kan bygges bidra til at vi sammen når målet?

 

Seminarrekken Plan ferdig gå, er et initiativ fra Bergen Næringsråd/Opus etter arbeidsmøter med PBE i Bergen kommune. Målsettingen er å forbedre samspill og forståelse mellom private og offentlige aktører, og bidra til en fremtidsrettet og gjennomførbar by- og stedsutvikling.  Rolleforståelse, mandat, og ansvar i sin rolle har vært den overordnete paraplyen gjennom seminarrekken. Aktuelle prosjekter, problemstillinger er blitt drøftet for å belyse tema. Nedslagsfeltet har vært bredt – alle som arbeider med, og har en rolle i plansaker; eiendomsutviklere, konsulenter og politikere.

 

Vi er klar for en spennende dag sammen med dere!