Opus Nettsiden

Reguleringsplan for Posten på Kokstad er ferdigbehandlet og endelig vedtatt

Opus teamet har gjort en formidabel jobb, og fulgt planforslaget for Posten på Kokstad frem til endelig vedtak.
Statsforvalter konkluderer med at både kunnskapsgrunnlag og lovvedtak er ivaretatt, og støtter bystyrets reguleringsvedtak  av 27.september 2023.

Med dette frigis viktige byutviklingsområder på Dokken og Mindemyren.