Opus Nettsiden

Klimafestivalen 2024 – Varmere, våtere og villere!

Arealregnskap som verktøy – hva betyr det for byutviklingen?

 

Klimafestivalen Varmere, Våtere, Villere er i gang i Bergen, med viktige og gode samtaler om vår tids viktigste utfordring. Opus var med på startskuddet onsdag og deltok i bærekraftig frokostdebatt om arealregnskap som verktøy for å ta bærekraftige natur- og miljøhensyn.

Vi trenger grønn byutvikling, og arealregnskap er ett av mange verktøy for å kunne foreta miljøavveininger. Opus pekte på at bærekraftig utvikling består av kunnskapsbaserte avveininger mellom alle 3 bærekraftsdimensjonene; miljø, sosial, økonomi. Vi må tørre å diskutere økonomi og gjennomføring. Arealregnskap blir et viktig planverktøy, men har vi tilsvarende verktøy knyttet til økonomisk bærekraft som sikrer ESG-kjernen og gjennomførbare planer?

Kari Olrich Sørebø, Opus sin leder for bærekraft, deltok i debatten sammen med Therese Fosholt Moe i Rambøll, Chris Jørgen Rødland leder av UMBY, og debattleder Sofie Jordheim i klimaetaten i Bergen kommune.

Tusen takk for svært interessante innlegg om arealregnskap fra Therese Fosholt Moe og om Bergen kommune sin grøntkartlegging fra Thea Aske Haugen i plan- og bygningsetaten.

Og ikke minst tusen takk til arrangøren for et flott arrangement og for at Opus ble invitert; Bergen arkitekthøgskole, Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet, Statsforvaltaren i Vestland, UiB og Vestland fylkeskommune.