Opus Nettsiden

Morgendagens bærekraftige virksomheter ser til Agder – hva betyr det for boligplanleggingen?

Næringsforeningen i Grimstad har sammen med Grimstad Kommune utfordret nasjonale, regionale og lokale aktører på hvordan lykkes med god boligplanlegging når tempo, planverk, marked og bærekraft utfordrer grunnlaget. Opus ved daglig leder, Nancy Jøssang var invitert til å diskutere temaene strategisk planlegging, og verdien av tydelige felles mål for privat og offentlig samarbeid i den kritiske fasen Grimstad er inne i. “Planer tar lang tid, behovene er i dag. Byggetakten – en av våre største samfunnsutfordringer?”

«Vi etablerer oss på Energikysten Agder fordi her er forutsigbar stabil kraftleveranse, god infrastruktur og offentlig tilrettelegging», svarer batteriprodusenten Morrow om hvorfor de etablerer seg her i Grimstad og Arendal. I tillegg har Norge ressursen mangan som blir en viktig byggestein i fremtidens batterier når kobolt fases ut. Forskningslaboratoriet er under bygging i Grimstad, og de 60 første av 2500 ansatte er i gang. Grimstad har nå et ørlite forsprang som bør utnyttes strategisk for å hente ut kunnskapsoverføring og skape ringvirkninger til næringslivet. For å unngå at rask vekst blir negativt for eksisterende innbyggere, må både privat og offentlig sektor ha kløkt og samarbeide om felles målbilde for fremtiden.

Takk for tillitten, vi gleder oss til fremtidens energikyst, Agder!