Opus Nettsiden

Vedtatt plan i rekordfart!

Opus varslet i januar 2021 oppstart av detaljregulering for Danielsen Ungdomsskole på Karmøy.
I underkant av 1,5 år senere er planen vedtatt!

Målrettet og godt samarbeid mellom det offentlige og private har vært en sterk medvirkende årsak til rask saksbehandling og politisk vedtak av planen.

Om planen:
Skolen skal bidra til etablering av et nærmiljø basert på undervisning, kultur og ikke-kommersielle møtesteder i området på Norheim. Planområdet ligger med kort avstand til Oasen storsenter, Norheim kirke, Hestmyr idrettsanlegg, Norheimshallen, Norheim kulturhus samt naturområder. Planen har dermed potensiale for samspill mellom skole, kultur, natur og idrett.

Ettersom planområdet ligger like ved Kristen videregående skole Haugalandet (KVH), vil realisering av tiltaket gi positive synergieffekter, både med hensyn til samordnet areal og transport, parkering og andre felles areal/funksjoner. Plasseringen er sentrumsnær og like ved lokalt busstopp og Norheim bussterminal. Grepet vil dermed gi et betydelig redusert transportbehov for elever og ansatte ved skolen og stimulere til grønn mobilitet.