Opus Nettsiden

Godt oppmøte da Opus tok pulsen og inviterte til åpent frokostmøte «Spør sjefen!»

Godt oppmøte da Opus tok pulsen og inviterte til åpent frokostmøte «Spør sjefen!»

Wanvik er klar i talen; Næringslivet i Bergen må ta ansvar!

6 måneder er gått siden Tarje Wanvik tiltrådte som ny Direktør for Plan- og Bygningsetaten i Bergen kommune, og nye målinger viser at Bergen og Norge er milevis fra å nå de klimamål vi har forpliktet oss til. Wanvik sitt viktigste grep fremover er styrking av Plan- og bygningsetaten med en ny avdeling for samferdsel. Satsning på samferdsel er en viktig nøkkel for å nå endringsmålet om redusert CO2-utslipp gjennom byutviklingen.

Vi må sammen lage «Bergensskolen, slik gjør vi det her». Wanvik ønsker tidlig dialog, samhandling og kommunikasjon. Her trekkes grunneierforumet på Minde frem som et godt eksempel. Grunneierforumet er et dialogforum, ikke et informasjonsforum, noe Etaten opplever konstruktivt for samhandling.  «Byggenæringen må vise meg hvordan deres prosjekter bidrar til at vi oppnår nullvekstmålet i personbiltransport». I dag rettes innsatsen primært gjennom boligplanleggingen. Publikum opplever det som litt for enkelt å bare se isolert på boligprosjekter. Det påpekes at det er betydelig risiko knyttet til det Wanvik selv påpeker som en mangel i Bergen knyttet til næring. Ja, for hva har Wanvik oppfattet er mål for næringsutviklingen i Havbyen? Hva trenger Havbyen at vi som bedriver byutvikling skal ha som felles mål? Hvilken næring skal plasseres og tilrettelegges for, og hvor? «Her må næringslivet i Bergen selv ta ansvar! Kommunen regulerer formål, ikke innhold. Næringslivet må fortelle oss hvor de nye næringene bør være og hvilke behov byutviklingen skal legge til rette for».

Frokostmøtet hadde fokus på de store linjene. I neste møte går vi dypere inn i materien og ser på hva som skal til for å forbedre praksis i egen organisasjon.