Opus Nettsiden

Opus er ISO 9001 sertifisert!

Vi er stolte og glade over å kunne meddele at Opus har oppnådd ISO 9001 sertifisering for kvalitetsledelse.

ISO 9001 er en internasjonal standard for kvalitetsstyring. Standarden inneholder spesifikke krav til et ledelsessystem for kvalitetsstyring som har til hensikt å forbedre selskapets evne til å levere konsistente tjenester. Standarden har høyt fokus på kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet.

Standarden er basert på syv prinsipper for kvalitetsledelse:

  • Kundefokus
  • Lederskap
  • Menneskers engasjement
  • Prosesstankegang
  • Forbedring
  • Bevisbasert beslutningstaking
  • Relasjonsledelse

Gjennom godt samarbeid, gode rutiner og høy kompetanse skal Opus levere kvalitet i alle ledd. Med kontinuerlig forbedring og kompetanseutvikling skal vi sikre at selskapet alltid er relevant for sine kunder og samarbeidspartnere. Med ISO 9001 sertifisering har vi nådd en viktig milepæl i bedriftens strategiske plan om å bidra til en mer bærekraftig utvikling innenfor vårt område sier daglig leder Nancy Jøssang.