Opus Nettsiden

Opus styrker laget!

Med fagspesialist innenfor kulturminner, styrker Opus laget, og blir en enda bedre stedsutvikler!

Vi er glade for å ønske Ann Katrine Birkeland velkommen med på laget.

Ann Katrine har sin kjernekompetanse innenfor kulturminneforvaltning. Hun har mer enn 15 års erfaring innen kulturminnefeltet, der hun har arbeidet med både offentlige og private planer i alle plannivå, byggesaker, kulturminneplaner, bevaringsplaner og skjøtselsplaner. Hun har også vært forskingsansvarlig for miljøovervåkingsprogrammet for Riksantikvaren. Hos Opus skal Ann Katrine i hovedsak arbeide med utarbeidelse av omfattende konsekvensutredninger, samt utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) innenfor sitt fagfelt. Ann Katrine er utdannet ved Universitetet i Bergen, der hun har tatt en master i arkeologi.

Ann Katrine er en kreativ person, som lett lar seg begeistre. Hun har evnen til å se helheten og tenkte kreativt samtidig som hun ivaretar viktige detaljer i kompliserte problemstillinger.

 

«Jeg gleder meg til å kunne bidra med bærekraftige løsninger ved å integrere kulturminner og -miljø inn i plansaker. Det skal bli gøy å jobbe i et fast kjerneteam der planleggere, utredere og arkitekter samarbeider tett. Sammen med samarbeidspartene til Opus skal vi spille hverandre gode!» sier Ann Katrine

 

“Det meste av boligforsyningen og nye næringsarealer skal skje gjennom transformasjon av allerede bebygget areal. Opus har mange fortettings- og transformasjonsprosjekter i og rundt byer og tettsteder. Med Ann Katrine på laget har vi styrket vår kompetanse på å vurdere sårbarheten i kulturminner som identitetsbygger, samt handlingsrommet kulturminnene gir som viktig premiss i prosjektet. Dette er svært viktig kompetanse å tilby våre kunder og i samarbeidet med offentlig forvaltning” sier daglig leder Nancy Jøssang