Opus Nettsiden

Opus i vekst!

Opus er i vekst, og vi styrker nå teamet vårt ytterligere med spisskompetanse innenfor arealplanlegging og illustrasjons arbeid. Vi er glade for å ønske Nadia Storetvedt Khateeb velkommen med på laget.

Nadia skal i hovedsak arbeide med utarbeidelse av planbeskrivelser, bestemmelser og plankart. Hun vil bistå inn i alle faser av reguleringsprosessen, og med sin bakgrunn som byggingeniør vil hun være sentral i arbeidet med utarbeidelse av illustrasjonsmateriale for Opus sine prosjekter. Vann og avløp (VA), samt renovasjonstekniske planer (RTP) er en viktig del av hennes kompetanseområde. Nadia har en mastergrad innenfor areal og eiendom fra Høgskolen på Vestlandet, i tillegg er hun utdannet byggingeniør fra Høgskolen i Bergen.
Nadia er en engasjert og positiv person, hun liker komplekse utfordringer som hun kan arbeide frem praktiske løsninger for. Hun er strukturert og detaljfokusert, med evnen til å omprioritere og vurdere viktighet av detaljene.

«Med deres lange erfaring og faglige bredde er jeg glad for å være en del av teamet i Opus. Jeg har sterk motivasjon for fagområdet, og ser frem til å ta fatt på både store og små utfordringer. Jeg har spesiell interesse for fremtidsrettede løsninger for transport og overvannshåndtering som bidrar til bærekraftige byer og tettsteder» sier Nadia.

“Område- og stedsutvikling i fortettingspolitikk og bærekraftig byutvikling krever økt kompetanse også på teknisk infrastruktur. Nadia har en indre driv og motivasjon for faget som gjør at jeg gleder meg til å få følge henne.  Sammen skal vi være med å innovere bærekraftig stedsutvikling” sier daglig leder Nancy Jøssang.

Vi ønsker Nadia velkommen, og gleder oss til å ta fatt på veien videre sammen!