Opus Nettsiden

 

Bergen – Mulighetenes by

I 2020 ble klimakrisen toppet av en global pandemi. En ukjent morgendag for oss alle, preget av smittevern, digitalisering, usikkerhet og uforutsigbarhet. Denne store, og til dels drastiske endringen betyr for Opus også nye muligheter.

 

I 2020 har vi kjent på kroppen, at uten kunst og kultur, er byen som møtested, bare en skygge av seg selv. Vi savner folkelivet! Vi behøver sosialt og kulturelt påfyll for å ha livskvalitet i hverdagen. Vi trenger å kunne slå av en prat med gode kollegaer og venner på kafe etter jobb, eller ta med mann og barn på teater i helgene. Selv savner jeg å se folkehavet på 17. mai, og å kunne delta på lysfesten. Både små og store trenger å komme sammen. Det er med utgangspunkt i kunsten og poesien en god by- og stedsutvikling skapes. Gode opplevelser gjør nabolag attraktive. Annerledesåret 2020 har vist oss betydningen av levende bydeler.

 

2020 er også året der vi har erfart at alt henger sammen med alt. Globale utfordringer blir utfordringer lokalt. Blir hverdagen vår noen gang den samme igjen? En ting er sikkert, ingen vil lenger ta fly for å delta i et møte man kan gjennomføre digitalt. For Bergensregionen ser vi at delingsøkonomien blomstrer med deleordninger og nedskalert parkeringsdekning. Behovet for økt handlingsrom til stedsutvikling vokser. Mulighetenes kunst er å tilpasse økte behov, og teknologisk utvikling, slik at Norges vakreste by Bergen får utvikle seg videre. Samtidig som den bevarer sin sjel og sitt særpreg.

 

Vi er optimistiske, og har tro på at pandemien i 2021 vil vike, og at hverdagen vår vil vende tilbake. En ny hverdag med nye utfordringer. Bærekraftsmålene og utviklingen av havbyen Bergen gir oss enorme muligheter. Vi skal være spydspissen i en bærekraftig stedsutvikling. I tiden fremover vil den sentrale sjøfronten gjennomgå en heftig transformasjon. Fellesskapet og kompetansen i den marine klyngen gir oss unike muligheter. Det politiske Norge ser til Bergen og vi vil bidra med våre dyktige og kompetente fagfolk. I Opus har engasjementet og entusiasmen aldri vært høyere.

 

Det er mange som gleder seg over at 2020 går mot slutten. Jeg, og vi i Opus, gleder oss til alle utfordringene som 2021 vil by på. Vi ser frem til å kunne møte mennesker igjen, gå på konsert og feire nasjonaldagen vår som vi pleier. Litt klokere, og litt bedre rustet for morgendagen.

 

Fra alle oss i Opus ønsker vi å takke våre samarbeidspartnere og ønske dere en riktig god jul og alt godt i det nye året.

 

Med beste hilsen
Daglig leder
Nancy Jøssang