Opus Nettsiden

Strategisamling i Opus

Vi er inne i en tid der det skjer store samfunnsendringer som vil påvirke Opus som bedrift. Vi må forstå dette for å være en relevant og god partner til vår kunder. Arealplanlegging vil være fremtidens premissgiver for reduksjon av energibehov, transportbehov, og industriens materialforbruk. Det er gjennom god by- og stedsplanlegging byggenæringen, Norges største fastlandsnæring, kan gjøre de største positive grep for å nå bærekraftmålene for fremtidens byer og steder.

Som organisasjon har vi et stort ansvar, og må i våre strategier legge planer for å øke vår kompetanse innen viktige områder som sirkulærøkonomi, urbanisering og energi.

Onsdag denne uken var dette tema når Opus sammen med både styre, partnere og ledelse hadde sin årlige strategisamling på byens tak.

Vi går spennende tider i møte!

Tusen takk til Cecilie Hatlebrekke fra MH Partners for stødig los gjennom dagens strategisamling.