Opus Nettsiden

Studenter fra UiB i praksis hos Opus

Opus som opplæringsbedrift, i samarbeid med Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen.
I høst har Opus hatt Nora og Hakon i praksis. Takk begge to, for godt utført arbeid og fine innspill. Læring går begge veier ?

 

Nora og Håkons refleksjoner rundt praksisoppholdet på Opus 

Praksisoppholdet hos Opus har vært veldig lærerikt og en fin mulighet for oss som studenter å oppleve hvordan det er å jobbe som geograf i arbeidslivet.

Geografistudiet handler mye om teori og det er derfor ikke alltid like lett å forestille seg hvordan en arbeidshverdag kan se ut. Gjennom praksis hos Opus har vi fått erfare nettopp dette. Vi har jobbet med mange spennende oppgaver, bl.a. barn og unge i medvirkningsprosessen, barn og unges trafikksikkerhet, og ChatGPT på arbeidsplassen.

Vi har deltatt i medvirkningsprosessen i en reguleringsplanplan på Skjold der vi har fått erfare hvordan inkludere barn og unge i et planprosjekt. Dette har vært utrolig lærerikt med tanke på at oppgavene i praksisoppholdet har hatt sammenheng med undervisning på universitetet, som har gitt oss en bedre forståelse for teori og praksis.

Vi har fått et svært positivt inntrykk av arbeidsmiljøet på Opus. Det er en gjeng veldig hyggelige ansatte som samles rundt quiz i lunsjen hver dag. Vi vil spesielt takke Marianne (samfunnsgeograf) for å være vår gode veileder i overgangen fra geografi på universitetet til geografi på arbeidsplassen.

Forrige uke ble praksisoppholdet avsluttet med medvirkning på Zinken ungdomsklubb, der ungdommene ble invitert til å komme med innspill til reguleringsplan. Det var god stemning og mange ungdommer som ville komme med innspill til aktiviteter og tilbud som de ønsket i et nytt byutviklingsprosjekt.