Opus Nettsiden

Studenter fra UiB i praksis hos Opus

Nytt semester betyr nye studenter i praksis hos Opus

Gjennom intensjonsavtale mellom Opus og Institutt for geografi ved UiB er det et mål om samarbeid og felles kompetansebygging innen samfunnsplanlegging, i vid forstand og på tvers av sektorer. I dette ligger blant annet at Opus er opplæringsbedrift for bachelorstudenter ved Institutt for geografi. Dette høst semesteret har vi vært så heldige å ha Nora og Mireille i praksis hos oss i Opus. Under følger studentenes opplevelse av sin praksistid hos Opus.

 

Mireille og Noras refleksjoner rundt det å være praksisstudent hos Opus

Som student kan avstanden mellom teori og praksis ofte være stor. Selv om studiene danner grunnlaget for vår faglige kompetanse, er det vanskelig å forestille seg hvordan kunnskapen kan anvendes i arbeidslivet. Muligheten til å knytte tettere bånd mellom studie- og arbeidsliv, var derfor hovedmotivasjonen for vårt ønske om praksis hos Opus.

Medvirkning for barn og unge i plansaker har vært tema for praksisoppholdet. Vi har tatt del i medvirkningsprosesser i prosjekter som Fondveggen og Byarena. Gjennom dette arbeidet, har vi fått delta i den tidlige fasen av en planprosess som har vært nyttig parallelt med undervisningen på universitetet. Vi har også vært på befaring i planområdet og vært i møte med barn og unges representant for Bergen kommune. Dette var en viktig del av forarbeidet, som ga oss gode innspill til videre planlegging av medvirkningsopplegget. Tidligere erfaring med feltarbeid og intervju kom til nytte i denne sammenhengen, men også generelt i møte med andre arbeidsoppgaver.

Helhetlig har praksisoppholdet vårt her gitt oss bedre forståelse for geografens rolle i arbeidslivet. Som særlig positivt ved Opus ønsker vi å trekke fram den tverrfaglige kompetansen og det gode arbeidsmiljøet, med jevnlig “tøy og bøy” og quiz i lunsjpausen. Takket være god veiledning fra Marianne (samfunnsgeograf), og engasjement fra de andre ansatte, har vi hatt et godt første møte med en potensiell fremtidig arbeidsplass.

 

For Opus er det både lærerikt og givende for å ha studenter i praksis. Vi takker Mireille og Nora for stort engasjement og godt arbeid i dette semesteret, og ønsker masse lykke til med foranstående eksamener!