Opus Nettsiden

De konkrete eksemplers år!

Opus samlet forrige uke alle ansatte til workshop for å lære, le og legge planer for arbeidet videre. Opus jobber hver dag for å være det beste laget innen arealplanlegging og en god rådgiver om konkrete bærekraftgrep i våre prosjekter. «Opus har jobbet med grunnlaget for dette i flere år, og nå blir arbeidet enda med konkret», sier Kari Sørebø fagansvarlig for bærekraft i Opus.

Det betyr blant annet at vi vil jobbe enda mer systematisk for å belyse prosjektenes påvirkning på miljø, sosiale og økonomiske forhold. Nye krav og forventninger fra offentlige myndigheter, banker, sluttbrukere og allmennheten gjør det krevende for kunder å skape gode prosjekter. Opus vil gjøre det enklere for våre kunder å navigere i dette krevende landskapet. Ingen prosjekter kan løse alle utfordringer, men alle kan bidra på sitt vis. I workshopen ble konkrete problemstillinger som utslipp knyttet til jordflytting, mobilitet, alternative løsninger til krav om uteareal og viktigheten av sosial interaksjon diskutert.

Klimagassutslippene skal halveres innen 2030 og Norge har skyhøye ambisjoner for å få til en sirkulærøkonomi og stanse naturtapet. Hvis Norge skal lykkes med å nå målene, er økt innsats for bærekraft i bygg-, eiendoms- og anleggssektoren helt avgjørende. Det er gøy og lærerikt også for meg at jeg får dele av min kunnskap og bistå Opus i å vise, helt konkret, hvordan deres virksomhet skaper positive effekter for samfunnet, sier bærekraftsadvokat Cecilie Hatlebrekke.

For Opus er bærekraft en integrert del av planlegging og rådgivning. For å spisse dette arbeidet ytterligere gjennomfører Opus nå en vesentlighetsanalyse. Input fra de ansatte er et svært verdifullt bidrag til dette arbeidet. De ansatte sitter med problemstillinger knyttet til miljø, sosiale og økonomiske forhold hver dag og det var artig å se engasjementet i workshopen , sier Nancy Jøssang daglig leder i Opus. Vi legger nå Opus’ strategi for de neste årene og vil ha en tett dialog med kunder, offentlige myndigheter og ansatte for å videreutvikle vårt solide grunnlag for fremtidens arealplanlegging.