Opus Nettsiden

Nullutslippshavnen Kildn skaper engasjement

Opus har mange spennende prosjekter i prosess, og de favner vidt i tema. En av de mest innovative satsingene i regionen er planleggingen av nullutslippshavnen ‘Kildn’ i Eidsvika på Askøy. Dette er et samferdsels- og infrastrukturprosjekt som svarer ut politiske målsetninger om å øke passasjertrafikk til sjøs. I tillegg til at nullutslippshavnen skal være en omstigningshavn for passasjerer, planlegges havnen som en hub for forskning- og utvikling innen marin teknologi og fremtidens energibærere. Prosjektets mål er å redusere belastningen på lokalt og regionalt vegnett og heller ta i bruk fjordene igjen på en fjordmetro. Fjordmetroen vil ha et rutestamnett som betjenes av utslippsfrie fartøy og fremmer et klima- og miljøvennlig transportsystem til sjøs.

Prosjektet er i startfasen, og nysatsinger av Kildn sin størrelse vil alltid skape engasjement, spesielt lokalt. Det er viktig at informasjon om prosjektets innhold og faser blir kjent for flest mulig, og vi var derfor glade for å bli invitert til debatt i Askøy folkebibliotek; ‘Eidsvika – naturperle eller næringsmulighet’. Her stilte rundt 40 spreke deltakere opp, sammensatt av lokalbefolkningen på Askøy i tillegg til et debattpanel bestående av politikere, representanter fra naturvernforbundet og Opus sin prosjektleder for planarbeidet, Kari Olrich Sørebø.

Dimensjonene til prosjektet bekymrer mange Askøyværinger, og tema som veg, naturinngrep og økt ferdsel av større skip og båter ble spilt inn og diskutert. Men det var også et stort fokus på hvordan prosjektet kan sette Askøy på kartet som et ledd i hele regionen sin grønne omstilling, og samtidig bidra til flere arbeidsplasser både lokalt på Askøy og i regionen for øvrig.

Les mer om dette her: www.kildn.com

Asplan Viak sin mulighetsstudie for fjordmetro

Ey sin grønn region Bergensregionen (link)